Pujar a dalt

Identificar interessos i necessitats, clau per resoldre conflictes

La filosofia d’aquest blog no és nomès explicar sinó també proporcionar eines per gestionar els conflictes que ens afectin. Avui explicarem una de les eines bàsiques per resoldre un desacord: saber identiicar els interessos i necessitats de cada part.

Quan parlem d’un desacord entre dues persones tenim tendència a considerar que els seus objectius són incompatibles. Però la majoria de vegades, si escoltem atentament, podem veure com el que volen els dos pot ser compatible. Amb el següent exemple analitzarem com hi ha solucions per situacions que a priori semblaven irresolubles.

ConflictoLaboralUn treballador va demanar al seu cap un augment de sou. La resposta va ser que l’empresa no passava pel seu millor moment i en aquell moment l’augment de sou era impensable. En principi, ens trobem davant d’un conflicte difícil de conciliar. Tot i això, un dels responsables de la companyia va demanar al treballador per a què necessitaria els diners de l’augment de sou. La resposta va ser que estava esperant un fill i necessitava buscar un pis més gran (i per tant més car). Al sentir això, el seu cap es va oferir a parlar amb un amic que tenia una agència de lloguer de pisos. A través d’aquest contacte el treballador va trobar un pis més gran i al mateix preu que l’anterior.

Què hem vist amb aquest exemple?

  1. Hem treballat amb els interessos i no amb la posició. És important distingir entre la posició (el que es demana, els diners, la custòdia, una pensió o una promoció laboral) i els interessos (per a què es vol o es necessita allò que s’està demanant). La clau per resoldre qualsevol conflicte és treballar amb els interessos i no amb les posicions. So som capaços d’identificar-los (tant els nostres com els de la persona amb qui tenim el desacord), podrem buscar solucions que ens satisfacin a tots dos.
  2. El “pastís” a repartir s’ha fet més gran. Al principi teniem un joc de suma zero: el que un guanya, ho perd l’altre. Si el treballador obté un augment de sou, el cap o l’empresa perdran (al tenir més despeses). Si és l’empresa la que guanya al no concedir l’augment de sou, el treballador serà perdedor. En canvi, amb la solució que s’ha trobat, tant l’empresa com el treballador han sortit guanyadors. L’empresa s’ha estalviat un augment de sou i ha guanyat un treballador més motivat. El treballador ha vist com els seus interès final (tenir un pis més gran) s’ha vist satisfet.

En qualsevol conflicte amb què ens trobem, és important escoltar a l’altra persona i distingir entre la posició que defensa (allò que vol) i els seus interesos i necessitats (per a què ho vol i ho necessita). D’aquesta forma tindrem moltes més probabilitats de trobar solucions que satisfacin els interessos de totes les parts en un conflicte.

Ara, a practicar-ho!!!!

ES: Identificar intereses y necesidades: clave para resolver conflictos

En la entrada de hoy se explica con un ejemplo práctico la importancia de distinguir entre la posición (qué quiere una persona) y los intereses (para qué lo necesita). Ésa es una de las claves para resolver de forma duradera un conflicto.

FR: Identifier les intérêts et besoins c’est la clé pour résoudre les conflits.

À travers un exemple pratique l’article parle de l’importance de faire la distinction entre la position (ce qui demande la personne en conflit) et les intérêts (pour quoi faire cette personne en a besoin). C’est un des clés pour résoudre les conflits.

Author avatar
Ramon Tena

0 comentaris

  1. c.chambert@orange.fr

    una direccion : http://www.mediations49.fr  ….   Amistades   Christian

    > Message du 05/12/12 10:30 > De : “”Andorra Mediació”” > A : c.chambert@orange.fr > Copie à : > Objet : [New post] Identificar interessos i necessitats, clau per resoldre conflictes > >WordPress.com

    mediadorand posted: “La filosofia d’aquest blog no és nomès explicar sinó també proporcionar eines per gestionar els conflictes que ens afectin. Avui explicarem una de les eines bàsiques per resoldre un desacord: saber identiicar els interessos i necessitats de cada part”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *