Pujar a dalt

Els mètodes alternatius de gestió de conflictes (ADR)

Al post d’avui, una breu introducció als mètodes alternatius de gestió de conflictes, per saber de què parlem. A partir d’ara els anomenarem com ADR, per les seves sigles en anglès: Alternative Dispute Resolution.

Els ADR són tots aquells mètodes per gestionar i solucionar un conflicte, diferents del mètode més tradicional: anar als tribunals. Per això alguns autors també es refereixen a ells com Mètodes Extra-judicials de Gestió de Conflictes. Tot i que els anomenem alternatius o extra-judicials, això no vol dir que hagin de dur-se a terme necessàriament d’esquenes al sistema judicial. De fet, en molts casos eines com la mediació o l’arbitratge estan inclosos en els procediments judicials.

El que els diferencia bàsicament és que donen un poder més gran a les parts a l’hora de solucionar el seu desacord. Si quan portem un afer a la Batllia les parts no tenim quasi cap poder (són els advocats qui ens representen i el jutge qui pren la decisió), en els ADR tenim més a dir, ja sigui seleccionant la persona que decidirà (en l’arbitratge) o prenent l’acord nosaltres mateixos (mediació).

Per acabar, us deixo amb una breu llista dels mètodes que s’inclouen en l’ADR (classificats començant per aquells en què les parts tenen un poder de decisió més gran):

Negociació: Són les parts les que parlen directament entre elles per gestionar el seu diferencial. La negociació pot ser de suma zero (bargaining) o de suma positiva (col·laborativa, basada en els interessos).

– Mediació: El principi ve a ser el mateix que en la negociació però aquest cop assistida per un tercer neutral que ajuda a les parts a identificar els interessos, establir estratègies de negociació i fomentar una comunicació eficient entre elles.

– Conciliació: Molt similar a la mediació. La diferència és que el tercer neutral pot suggerir propostes o vies per solucionar el conflicte.

– Arbitratge: Les parts, de comú acord, designen un o diversos àrbitres, qui -després d’escoltar a les parts- emeten un laude arbitral. Aquest és d’obligat compliment.

Existeixen altres mètodes, així com mètodes que combinen aquestes eines, com el med-arb: es fa una mediació i si passat un temps queda patent que no s’arribarà a un acord el mediador es converteix en un àrbitre. Al llarg de les properes setmanes anirem penjant informació més detallada sobre cadascún d’aquests mètodes.

Author avatar
Ramon Tena

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *