Pujar a dalt

El conflicte al lloc de treball (2): cinc conseqüències positives

Team1Si fa dues setmanes vam veure els efectes negatius que té un conflicte en les organitzacions, avui posarem una nota d’optimisme i parlarem de quins efectes positius pot arribar a generar una disputa:

1. Reforç d’equips

En primer lloc, si fa dues setmanes parlàvem de desmotivació en equips de treball, el contrari també pot cert. Si un desacord entre dos treballadors es tracta de forma positiva (per exemple amb una mediació o amb dinàmiques de participació en la presa de decisions), podem veure com millora la comunicació entre companys de feina. A més, un procés com la mediació permet generar empatia entre els treballadors.

Aquests efectes s’estenen a la resta de companys de feina, de manera que l’equip es veu reforçat i més ben preparat per gestionar desacords posteriors.

2. Problemes estructurals afloren a la superfície

En segon lloc, els conflictes recurrents poden fer patent l’existència de problemes estructurals i recurrents en l’organització. Això permet identificar-los i tractar-los adequadament.

Per exemple, imaginem una empresa que hagi crescut ràpidament i on apareguin conflictes entre directius de diferents departaments. Això pot ser degut a que, degut al ràpid creixement, els llocs de treball (responsabilitats i funcions) no estiguin ben definits, o l’organigrama no sigui clar. D’aquesta manera, poden sorgir desacords sobre quin departament té potestat per prendre determinades decisions.

Igual que hem parlat de manca de definició de rols i responsabilitats, poden sorgir problemes similars quan les empreses s’internacionalitzen i per tant s’han d’adaptar a entorns multiculturals, o en empreses familiars on les diverses generacions tenen cultures empresarials i valors diferents.

El conflicte pot ser l’excusa perfecta per buscar el tractament a aquests problemes.

3.- Evolució i adaptació a l’entorn

Com hem vist, per a la supervivència i creixement d’una empresa és indispensable que s’adapti al seu entorn més immediat. Això implica canvis i tot canvi en una empresa genera conflictes. De totes formes, si es tracta de forma adequada amb mecanismes de resolució de conflictes, aquestes tensions poden ser una força que permeti a l’empresa adaptar-se millor a aquest entorn i superar els canvis, de manera que l’emrpesa surti del conflicte reforçada.

4. Fomenta la innovació i la creativitat

innovationCom comenta el mediador William Ury, fundador de l’escola de negociació de Harvard, la gent que està immersa en una disputa sempre s’acaba fent les mateixes preguntes. Però si el gestionem de forma positiva, el conflicte també ens pot permetre fer-nos noves preguntes que ens ajudin a reflexionar. Aplicant aquesta lògica a les empreses, el conflicte permet fomentar el pensament creatiu i innovador, per mirar de donar noves respostes a problemes que es repeteixen.

5. Atenció al client!!!

I acabem amb la mateixa reflexió que la setmana passada però a la inversa: si un equip de treball poc motivat i desil·lusionat dona una mala imatge i atenció al client, el contrari també és cert: un equip il·lusionat, amb bona comunicació interna i creatiu contagia il·lusió i ganes de treballar, el que només pot resultar en una bona atenció al client.

ES: Esta semana, cinco consecuencias positivas del conflicto: refuerzo de los equipos de trabajo, puesta de manifiesto de problemas estructurales, mejora en la adaptación al entorno, fomento de la creatividad y la innovación y finalmente, buena atención al cliente.

FR: Cette semaine, cinq effets positifs du conflit: renforcement des équipes de travail, identification de problèmes structurels, meilleure dans l’adaptation à l’entourage, créativité et innovation et bonne attention au client.

Author avatar
Ramon Tena

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *