Pujar a dalt

5 preguntes per saber si la mediació és la solució al meu conflicte

[SIGUE ARTÍCULO EN CASTELLANO]

47253787-3d-rendering-of-people-sitting-on-sofa-and-large-question-mark-presentation-of-family-problem-people

 

Tens un conflicte? T’estàs plantejant com gestionar-lo? Aquestes cinc preguntes t’ajudaran a valorar si la mediació pot ser una sortida al teu conflicte.

 

  1. La discreció és important?

La mediació és un procediment absolutament confidencial. No només el que es diu en mediació ho és, sinó que fins i tot la mateixa existència d’un procediment de mediació pot ser mantingut en secret si les parts ho desitgen.

Aquesta confidencialitat pot ser molt necessària per resoldre conflictes empresarials, laborals o entre entitats públiques. Però fins i tot en l’àmbit familiar o comercial pot ser interessant que no es conegui que es té un conflicte i s’està gestionant. S’evita així que detalls que no es voldrien donar a conèixer acabin sent de domini públic.

 

  1. Tinc pressa per resoldre el conflicte?

Segur que molts de nosaltres tenim experiències amb conflictes judicialitzats que han trigat anys en obtenir una sentència definitiva. Un cop fet, sovint encara ens queda donar el següent pas que és executar-la, el que no sempre és evident.

Per contra, la mediació és un procediment ràpid, àgil i flexible que s’adapta a les necessitats dels clients. En la meva experiència un procediment de mediació sol trigar entre dos i quatre mesos, però també he vist mediacions en què les parts resolen conflictes en una sola reunió de mig dia.

  1. Em trobo bloquejat en la negociació?

Els mediadors moltes vegades expliquem que som una eina subsidiària: si no fem falta perquè hi ha una comunicació eficaç entre les parts, molt millor.

Però a vegades les negociacions queden bloquejades. Pot ser cansament, males experiències anteriors, dificultat de veure punts de vista diferents al nostre, o estils diferents de negociació. En aquests casos en què les negociacions estan bloquejades és de molta utilitat que una persona neutral i imparcial ajudi a les parts amb una visió externa del conflicte.

A vegades les negociacions queden bloquejades. Pot ser cansament, males experiències anteriors, dificultat de veure punts de vista diferents al nostre, o estils diferents de negociació.

La persona mediadora no dona la seva opinió, però les seves preguntes ajuden a canviar el focus i desencallar situacions bloquejades.

 

  1. La relació amb l’altra part és important?

Tant se val si és un membre de la família, un soci comercial, un client important o uns veïns, el conflicte pot posar en risc la relació amb l’altra part. A vegades, aquesta relació no és important i aquest no ha de ser un element que ens preocupi. Però sovint la relació pot ser essencial tant per nosaltres com pel nostre negoci, família o persones del nostre entorn.

En aquest sentit, la mediació no només ajuda les parts a trobar les seves pròpies solucions, sinó que contribueix a crear confiança (o retrobar-la) i millorar la comunicació.

 

  1. M’afecta emocionalment?

Els que hagueu viscut un procediment judicial (sobretot en temàtiques familiars o veïnals) sabeu que el desgast emocional és important. No només durant el procediment (que es pot allargar un parell d’anys), sinó també durant la fase d’execució de la sentència.

Em venen al cap, per exemple, procediments de divorci que s’allarguen amb contínues demandes d’execució i denúncies entre ex-conjugues. Aquests no només afecten als cònjugues sinó als menors i a la família extensa.

La mediació proporciona un espai que permet gestionar també les emocions i reduir molt el nivell de conflictivitat. A més, promou que hi hagi una recuperació de la confiança. Tot plegat, minimitza els mals moments

 

I a vosaltres, lectors? Se us acuden altres preguntes per saber si la mediació és la resposta al vostre conflicte? Com sempre, estaré encantat de parlar amb vosaltres als comentaris o al correu mediacio@dialoga.ad.

 

5 preguntas para saber si la mediación es la solución a mi conflicto?

47253787-3d-rendering-of-people-sitting-on-sofa-and-large-question-mark-presentation-of-family-problem-people

¿Tienes un conflicto? Te estàs planteando cómo gestionarlo? Aquí tienes cinco preguntes ue te ayudaran a valorar si la mediación puede ser una solución al problema.

 

  1. ¿La discreción es importante?

La mediación es un procedimiento absolutamente confidencial. No sólo el contenido de la mediación sino la misma existencia de un proceso puede ser mantenida en secreto si las partes lo desean.

Esta confidencialidad puede ser muy necesaria en conflictos empresariales, laborales o entre entidades públicas. Pero incluso en un conflicto familiar o comercial puede ser interesante que no se sepa de la existencia de un conflicto y que se está gestionando. Se evita así que detalles que se quiere mantener en secreto acaben siendo de dominio público.

 

  1. ¿Tengo prisa por resolver el conflicto?

Seguro que muchos de nosotros tenemos experiencias con conflictos judicializados que han tardado años en obtener una sentencia firme. Una vez llegados a ese punto todavía nos queda dar el siguiente paso y ejecutarla, lo que no siempre es evidente.

La mediación, en cambio, es un proceso rápido, ágil y flexible que se adapta a las necesidades de los clientes. En mi experiencia, un proceso de mediación se suele alargar entre dos y cuatro meses, pero también he experimentado mediaciones en los cuales las partes resuelven el conflicto en una sola reunión de medio día.

 

  1. ¿La negociación está bloqueada?

Las personas mediadoras explicamos muchas veces que somos una herramienta subsidiaria: si no hacemos falta porque existe una comunicación eficaz entre las partes, mucho mejor.

Pero a veces las negociaciones se bloquean. Puede ser cansancio, malas experiencias anteriores, dificultades para entender puntos de vista diferentes al nuestro o estilos diferentes de negociación. En estos casos es de mucha utilidad que una persona neutral e imparcial ayude a las partes con una visión externa del conflicto.

A veces las negociaciones se bloquean. Puede ser cansancio, malas experiencias anteriores, dificultades para entender puntos de vista diferentes al nuestro o estilos diferentes de negociación

La persona mediadora no da su opinión, pero sus preguntas ayudan a cambiar el foco y contribuyen a desencallar situaciones de bloqueo.

 

  1. ¿La relación con la otra parte es importante?

Da lo mismo si se trata de un miembro de la familia, un socio comercial, un cliente importante o unos vecinos, pero el conflicto puede llegar a poner en riesgo la relación con la otra parte. A veces esta relación no es importante y por lo tanto no debe ser un elemento que nos preocupe. Pero otras veces la relación puede ser esencial, tanto para nosotros como para nuestro negocio, familia o personas de nuestro entorno.

En este sentido, la mediación no sólo ayuda a las partes a encontrar sus propias soluciones, sino que contribuye a crear confianza (o reencontrarla) y a mejorar la comunicación

 

  1. ¿Me afecta emocionalmente?

Quienes hayáis vivido un proceso judicial (sobre todo en temas familiares o vecinales) sabréis que el desgaste emocional es considerable. No sólo durante el proceso judicial (que se puede alargar un par de años) sino también en la fase de ejecución de la sentencia.

Me vienen a la mente, por ejemplo, procesos de divorcio que se alargan con continuas demandas de ejecución y denuncias entre cónyuges. Esto no sólo los afecta a ellos sino también a los menores y a la familia extensa.

La mediación proporciona un espacio seguro que permite gestionar las emociones y reducir el nivel de conflictividad. Además, promueve que se recupere la confianza. Todo ello minimiza los malos momentos.

 

¿Y a vosotros, lectores? ¿Se os ocurren otras preguntas para saber si la mediación es la respuesta al conflicto que estáis viviendo? Como siempre, estaré encantado de hablar con vosotros en los comentarios o en el correo: mediacio@dialoga.ad.

Author avatar
Ramon Tena

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *